Ochrana osobních údajů

1. Přehled ochrany osobních údajů

Všeobecné pokyny

Následující pokyny poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s Vašimi osobními údaji, jakmile navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou všechny údaje, na jejichž základě můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace k problematice ochrany osobních údajů lze vyčíst z našeho prohlášení o ochraně osobních údajů, které je uvedeno pod tímto textem.

Shromažďování údajů na naší webové stránce

Kdo odpovídá za shromažďování údajů na této webové stránce?

Zpracování údajů na této webové stránce provádí provozovatel webové stránky. Jeho kontaktní údaje naleznete v části Impressum této webové stránky.

Jak shromažďujeme Vaše údaje?

Vaše údaje jsou shromažďovány jednak tím, že nám je sdělíte. Přitom se může jednat např. o údaje, které vyplníte do kontaktního formuláře.

Jiné údaje zaznamenávají naše IT systémy automaticky nebo při návštěvě webové stránky. Jedná se zejména o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas navštívení stránky). Tyto údaje jsou shromažďovány automaticky, jakmile vstoupíte na naši webovou stránku.

K čemu Vaše údaje používáme?

Část těchto údajů shromažďujeme pro zajištění plynulého chodu webové stránky. Další údaje mohou být použity k analýze Vašeho uživatelského chování.

Jaká práva máte ve vztahu ke svým údajům?

Máte právo kdykoli získat bezplatně informace o původu, příjemci a účelu Vašich uložených osobních údajů. Dále máte právo požadovat opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. V této záležitosti i v případě dalších dotazů na téma ochrany údajů se na nás můžete kdykoli obrátit na adrese, která je uvedena v oddílu Impressum. Dále máte právo na podání stížnosti u příslušného dozorujícího orgánu.

Analytické nástroje a nástroje externích poskytovatelů

Při návštěvě naší webové stránky může docházet ke statistickému vyhodnocování Vašeho chování na internetu. Zajišťují to především Cookies a takzvané analytické programy. Vaše chování na internetu se analyzuje zpravidla anonymně; chování na internetu nelze vysledovat až k Vám. Tuto analýzu můžete odmítnout nebo jí zabránit nepoužíváním určitých nástrojů.

Tuto analýzu můžete odmítnout. O možnostech odmítnutí Vás budeme informovat v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Všeobecné pokyny a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. S Vašimi osobními údaji nakládáme důvěrným způsobem a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Když používáte tuto webovou stránku, jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, na jejichž základě můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, které údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Dále vysvětluje, jak a za jakým účelem se tak děje.

Upozorňujeme na to, že přenos údajů po internetu (např. při e-mailové komunikaci) může vykazovat bezpečnostní mezery. Dokonalá ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho procesů zpracování údajů je možných pouze s Vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu postačuje neformální oznámení e-mailem, který nám odešlete. Toto odvolání souhlasu nemá vliv na oprávněnost zpracování údajů do okamžiku tohoto odvolání.

Právo na podání stížnosti u příslušného dozorujícího úřadu

V případě porušení zákona o ochraně osobních údajů náleží dotčené osobě právo na podání stížnosti u příslušného dozorujícího orgánu. Kompetentním dozorujícím úřadem pro otázky zákona o ochraně osobních údajů je okresní subjekt pověřený ochranou osobních údajů ve spolkovém státě, ve kterém má naše společnost sídlo. Seznam subjektů pověřených ochranou osobních údajů a kontakty na ně naleznete v následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na poskytnutí údajů, které na základě Vašeho souhlasu nebo na základě plnění smlouvy automaticky zpracováváme, a to přímo Vám nebo třetí straně ve formě běžného, strojově čitelného formátu. Požadujete-li přímé přenesení údajů k jiné odpovědné osobě, bude to provedeno pouze v případě, že je to technicky proveditelné.

Kódování SSL příp. TLS

Tato stránka používá kódování SSL příp. TLS, a to z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, například objednávek nebo poptávek, které nám odešlete jako provozovatel stránky. Kódované spojení poznáte podle toho, že adresní řádek prohlížeče přepne z „http://“ na „https://“ a v řádku Vašeho prohlížeče se objeví symbol zámku.

Pokud je aktivováno kódování SSL nebo TLS, nemohou číst třetí osoby údaje, které jste nám zaslali.

Informace, zablokování, vymazání

V rámci platných zákonných ustanovení máte kdykoliv právo na bezplatné informace o Vašich osobních údajích, které jsou u nás uloženy, o jejich původu, příjemci a účelu zpracování a příp. právo na opravení, zablokování nebo vymazání těchto údajů. V této záležitosti i v případě dalších dotazů na téma osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit na adrese uvedené v oddílu Impressum.

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Zákonný pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro naši společnost jsme ustanovili pověřence pro ochranu osobních údajů.

Telefon: +49 351 8260-30
E-mail: datenschutz@4source.de

4. Shromažďování údajů na naší webové stránce

Soubory pro přihlášení do serveru

Poskytovatel stránek shromažďuje a ukládá informace automaticky do takzvaných souborů pro přihlášení do serveru, které nám Váš prohlížeč odesílá automaticky. Jsou to:

  • Typ a verze prohlížeče
  • Použitý operační systém
  • Referovaná URL
  • Název hostitele počítače s přístupem
  • Hodina navštívení serveru
  • IP adresa

Tyto údaje nejsou slučovány s ostatními zdroji údajů.

Základem zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který povoluje zpracování údajů k plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Kontaktní formulář

Přejete-li si nám odeslat poptávky přes kontaktní formulář, uložíme Vaše údaje uvedené v poptávkovém formuláři včetně kontaktních údajů, které tam uvedete, a to za účelem zpracování poptávky a pro případ následných dotazů. Tyto údaje bez Vašeho souhlasu nepředáváme dále.

Ke zpracování údajů uvedených v kontaktním formuláři tak dochází výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu postačuje neformální oznámení e-mailem, který nám odešlete. Toto odvolání souhlasu nemá vliv na oprávněnost zpracování údajů před okamžikem tohoto odvolání.

Údaje, které jste uvedli v kontaktním formuláři, zůstanou u nás, dokud nás nevyzvete k jejich smazání, neodvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo nepomine účel ukládání těchto údajů (např. po dokončení zpracování Vaší poptávky). Nutná zákonná ustanovení, zejména archivační lhůty, tímto zůstávají nedotčena.